Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw beslaat alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Enkele voorbeelden:

  • Gebouwen om in te werken zoals fabrieken, kantoren en opslagruimtes.
  • Gebouwen voor commerciële dienstverlening zoals winkels en garages.
  • Verzorgingsinstellingen zoals ziekenhuizen.
  • Recreatievoorzieningen zoals bioscopen, vakantieoorden en sportgebouwen.
  • Nutsvoorzieningen zoals energiecentrales en rioolwaterzuiveringsinstallaties.